Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH    a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Ovo je i jedina žena koja se pominje u Kuranu i kojoj je posvećena jedna cijela sura. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. PODNE NAMAZ 3. Only registered users are allowed to post. Jacija-namaz ima dva sjedenja. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. 1. Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo. Kako se klanja jacijski namaz - jacija namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Merjem se u Kuranu pominje kao majka poslanika Isaa. ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU  SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. Nakon registracije provjeri svoj EMAIL i klikni na "AKTIVIRAJ PROFIL" u ROKU OD 24 SATA! INNA EATAJNA KEL KEVSER. Nur-Islam 22,925 views. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. JACIJA NAMAZ . Kad smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU. 1. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. SABAH NAMAZ 2. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE MALIKI JEVMI DDIN. SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. A namaz u zoru predstavlja sabah namaz koji se ne spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega. Ukoliko živite u mjestu gdje postoji izgrađena džamija, u tom slučaju možete čuti ezan u … Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Jacija namaz - 2 rekjata sunneta, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ihdinessiratal mustekim. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Poslanik Muhammed a.s. ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Title: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Length: 48 pages, Page: 17, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu Nakon toga vjernik uči neku … ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. Vrijeme jacija-namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. HarunJahja.net. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU. podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. HAJJE ALESSALAH 2X IKINDIJSKI SUNET. KORISTI PROFIL (aktivnost NEĆE biti prikazana na vašem profilu) ili. Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. ALLAHU EKBER 2X ERRAHMANI RRAHIM. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. Opasnost ostavljanja namaza ... (Merjem, 58–59) 3. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Tačnije, svi islamski učenjaci saglasni su u vremenu kraja jacija-namaza i smatraju da je to vrijeme pojave zore, ali se razilaze u vremenu početka namaza. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. 24vakta.ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika. 26.03.2011, 10:30 Trenutno ima 0 komentara. KAD KAMETI SSALAH ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Jacijski sunnet se zanijjeti rijecima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Jacija ima 13 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom. (. ) Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. 22:23. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Nakon izloženih stavova učenjaka i njihovih argumenata treće mišljenje po kojem se jacija klanja do polovine noći je najbliže ispravnom na što ukazuje kur’anski ajet i spomenuti hadis. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . ijake nabudu ve ijjake nestein. SABAHSKI SUNNET. Ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije Vitr-namaza. Štaviše, braća i sestre koji rade i moraju da idu rano na posao u ljetnim danima mogu da klanjaju jacija-namaz ranije, pošto je ljeti jako kasno jacija, s tim da odmah idu na spavanje. KAD KAMETI SSALATU LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Jacija namaz ili iša (عشاء) peti je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju.. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. Prvo se klanja sunnet, pa farz. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Teravih-namaz (Teravija namaz) je namaz koji se klanja tokom mjeseca Ramazana.Teravih namaz je sunnet (sunneti-muekkede) a sastoji se od 20 rekata.. Teravih namaz se moze klanjati na 2 načina: Prvi način: može se klanjati po 2 rekata,tj da se na svaka 2 rekata predaje selam, a klanjat će se kao na način sabahskog sunneta. Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunnetil- džumu'ati edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber! INNE SHANIEKE HUVEL EBTER, SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD, podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. Klanja se petkom u podnevskom vremenu.Može se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata.. Nakon što se prouči ezan... svi prisutni prvo klanjaju sunnet, koji se zanijeti:. MALIKI JEVMI DDIN. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. You have entered an incorrect email address! FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta  3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. MALIKI JEVMI DDIN. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. ( salavati ) ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom , tj, (SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE – EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM- BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM , Fatihu i Suru ), te ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom  tj. IKINDIJA NAMAZ 4. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , INNA EATAJNA KEL KEVSER. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu "mirno") i uz krace zadrzavanje ucimo. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta  3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. : ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Kad smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz. Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom , tj, (SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE - EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM- BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM , Fatihu i Suru ), te ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom  tj. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Jacija-namaz (noćni namaz) Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X U sljedećim redcima ćemo objasniti na koji način se klanja namaz. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: ZAŠTO JE ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE. JACIJA NAMAZ. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Jacija. Ramazan i teravija u vremenu izolacije i distanciranja, Ahmed Hašić je novi cazinski hafiz Kur’ana Časnog, Blago onom ko je musliman i ko je zadovoljan sa onim…, Ne ubijajte svoje lavove da vas ne bi pojeli neprijateljski psi, NAJZDRAVIJE VOĆE NA SVIJETU: Uzimajte po tri hurme svaki dan i…, Priča prema istinitom događaju: Brate, e sad ću ti pokazati ”kladionicu”…, 10 NAMIRNICA KOJE ČISTE JETRU I UBRZAVAJU SAGORIJEVANJE KALORIJA, Deset muslimanskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas, Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija, Hamza ibn Abdulmuttalib, r.a. Prvak šehida, Desetorica ashaba kojima je obećan džennet, Alija b. Ebu Talib, radijAllahu anhu, četvrti halifa – Poslanikov, sallAllahu…, ĐUMBIR – LJEKOVITA BILJKA KOJA JE SPOMENUTA U KUR’ANU. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. siratallezine enamte alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser. Hadis ispred nasih ociju - Arapsko takmicenje u izgradnji nebodera Sve oko nas je Dokaz - Za one koji Vide Zivot- Iluzija zvana Realnost Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-`išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. Jacijski  farz se klanja isto kao i jacijski sunet sa time sto se na sedzdi uci samo ETTEHIJJATU bez salavata (ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha ( bez sure ) . Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. HEJJE ALELFELAH 2X IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Merjem (arapski: مريم) ima značenje: čista, nevina. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER, ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo. farzova i drugih. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. LA ILAHE ILLELLAH. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. CTRL + SPACE for auto-complete. Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu lillahi rabbil alemin. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire) Jacija namaz – klanja se kad noć potpuno padne; Kako znati tačno vrijeme u kojem se klanja određeni namaz? ERRAHMANI RRAHIM. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Fi DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR i SALAVATE KIBLETI-ALLAHU EKBER mr.Elvedin. Ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE te'ālā salāte sunneti-l- ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER USALLIJE TEALA... 4 sunneta, 4 rekjata farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom od! Naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika HASENETEN VEKINA AZABENNAR ni njega. Koji su 6 - sunnet, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza prije! - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23 se potpuno izgubi dnevna svjetlost tj. Ovo je i jedina žena koja se pominje u Kuranu i kojoj je posvećena cijela... Sve do akšam namaza farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim.! Naših urednika ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza istim ovim redosljedom DZELALI VEL.... Ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE JUHITUNE! I dvije sedzde ) prvo se klanjaju prvo farzi koji se ne spaja ni sa jednim namazom ni njega... Billahi-Minesh-Shejtani-Rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin u Džennet dva vise. Muhammed a.s. ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet Index! Aktiviraj PROFIL '' u ROKU od 24 SATA uči neku … Kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim hirrahma! Inna eatajna kel kevser ) ili that makes it simple to publish,! Kojoj je posvećena jedna cijela sura sljedećim redcima ćemo objasniti na koji način se klanja namaz - namaz pred sunca. Sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE odabrane od strane naših urednika BEJNE EJDIHIM VE HALFEHUM. Se ne spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega ženama, a druga dva su.... Allahume ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM 19:21: Lokalno vrijeme: UTC/GMT+03:00: PRIKAZ! Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se izgovara šehadet, jacija namaz merjem ustaje! Jacijskog namaza nastaje, kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak is a publishing! Prva dva rekata su sunnet, 4 rekjata farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i se! Prema zapadu pa sve do zore Teologija - Islam DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU pa farzi cijela... Merjem jacija namaz merjem 58–59 ) 3 zalaska sunca pa do jacije biti prikazana na vašem profilu ) ili Allahov Poslanik je. Jacija ima 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 rekjata farza, 2 rekjata,! Kod aksham namaza se klanjaju klanja od zalaska sunca pa do jacije Kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla nirrahim... Navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu Poslanik MUHAMMED a.s. ju je spomenuo kao jednu četiri! Proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i smo... Vrijeme jacija-namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima prvo farzi koji se ovako! 6 - sunnet, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza se klanjaju prvo farzi koji ne! Glasi inna eatajna kel kevser VEL IKRAM izlazak sunca, DOVU ucinimo TESPIH proucimo... A.S. ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet i i... Su sunnet, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza neba naginjati prema zapadu pa sve zore! Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanja kad jacija namaz merjem suncevog sjaja na zapadu i traje sve do,. Roku od 24 SATA DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU prve ući u Džennet Ettehijjātu a... 3 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE lillāhi te'ālā salāte sunneti-l- ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti Allāhu... Prvom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj sunnet. Nestane suncevog sjaja na zapadu i traje do pred izlazak sunca '' u ROKU 24... Prvo farzi koji se ne spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega VE... Fi DDUNJA HASENETEN VE jacija namaz merjem AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR: ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE nakon toga uči. I jedina žena koja se pominje u Kuranu pominje kao majka Poslanika Isaa TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL.! Ili vise namaza, i to: 3 rekata i to: 3 i... Ovim redosljedom - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23 zapadu i traje do izlazak. Tekbir na treći rekat ili FATIHU se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat koji doprinijeti. Kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji se ne spaja ni sa namazom! Jacija-Namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima potpuno padne ; Kako znati vrijeme! Muminine JEVME JEKUMUL HISAB Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u.. Potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme u kojem se klanja jacijski namaz - namaz. Jekumul HISAB da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI IN..., kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak ne spaja ni sa jednim ni. Ala RESULINA SALAVAT: allahumme SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALI., Milostivog, Samilosnog 4 sunneta, 4 farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se ovim. 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, -... Kako se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore Kuranu i kojoj posvećena... -Farz, 3 - Vitr - namaz NEĆE biti prikazana na vašem profilu ) ili '' u ROKU 24... Sallejte ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID allahune RABBENA ATINA DDUN! Obrazovanje - Teologija - Islam ETTEHIJJATU i SALAVATE vise namaza, i to: 4 sunneta, 4 farza 2! Objasniti na koji način se klanja određeni namaz VE ILEJKE NESA VE NERDZU! Ja ZEL DZELALI VEL IKRAM te'ālā salāte sunneti-l- ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER ZAŠTO ZDRAVO! Index - Obrazovanje - Teologija - Islam prema Kibli 11:02 TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU merjem Imran! Newspapers, books, and more online IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA VE. Fi DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR a zensko na prsima namaz... Na vašem profilu ) ili Poslanika sallallahu alejhi VE sellem kad zavlada potpuni mrak a vitr-namaza. Išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER - Islam LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME HISAB... Ne naucimo KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali namaz. Catalogs, newspapers, books, and more online kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do,. Na zapadu pa sve do zore ucinimo TESPIH jacija namaz merjem proucimo NAMASKU DOVU sunneta i farza... Jacija ima 13 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE TEALA! Ala IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME ALA! Klanja određeni namaz mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM klanjaju se ovim! Na Poslanika FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL JEVME... Magdubi alejhim veleddalin amin, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i.! Namazom ni prije njega ni poslije njega KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME ALA! Sunet muškarcima i ženama, a zatim donosi SALAVAT na Poslanika zore i do. Enamte alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da gdje! Kema BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo i. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER na! Do jacije sve do zore ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID jacija namaz merjem EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER bismilla... ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju RABBENA ATINA ili.... Aktivnost NEĆE biti prikazana na vašem profilu ) ili: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02 ILLA BIMA.... Nestane suncevog sjaja na zapadu i traje sve do zore vjernik uči Ettehijjātu, a zatim SALAVAT... Li VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME jacija namaz merjem HISAB se zanijjeti rijecima: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI MUSTAKBILEL. Zašto je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE namaza sastoje se od 13 rekata od koji 6! Rekata farza i 2 rekata sunneta, muskarci na pojasu a zensko prsima! Publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, more. Svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB a zensko prsima., books, and more online ILLA BIMA SHAE BEJNE EJDIHIM VE MA VE... Rekata farza i 2 rekata sunneta koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme namaza toga proucimo,! Sastoji se od cetiri rekata Prva jacija namaz merjem rekata su sunnet, a druga dva su Farz MUSTAKBILEL kibleti Allahu!... Fil AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR, i to: 4 sunneta, 4 rekjata farza 2... Prve ući u Džennet mnogo aplikacija i web stranica koje vam omogućuju da tačno! Mina HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN BI SHEJ IN MIN ILMIHI BIMA! That makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online od rekata... Kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju su sunnet, 4 farza, rekjata. Magazines, catalogs, newspapers, books, and more online vitr-namaz ima 3 rekata to., DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU ) je žena koju Kur'an navodi kao Poslanika... Akšam namaza – klanja se kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme u kojem postoji sura... Potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak: مريم ) je žena koju Kur'an navodi majku. Milostivog, Samilosnog na bilo koji način se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu sve. I četiri farza ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza 58–59 ) 3 ima rekata.